Gayatri Mantra

Namaste Gayatri; Trancending life
Gegroet Gayatri, godin van Wijsheid


Gegroet Godin van Wijsheid mogen de mensen die de genade waarderen
om sereniteit of de vrede van het hart te bereiken dagelijks
of wekelijks terugkeren naar uw plaats op de wereld.
Noem het een tempel, noem het deze plaats.
Waarin zowel geluid als heilige taal de genade
schenkt, van spiritueel licht, en een bron van geluk
Godin schenk hen uw zegen en uw genade.
Zoals wij allen in het leven geluk zoeken in velerlei vorm.
Zoals zij die hun zuiverheid bewaren bij Gayatri een taak van wijsheid krijgen
Ook al is hun lot in handen van Gayatri ze zijn toch in het lot verweven


Devi Gayatri ( Godin )
om devyaibrahmaanyai vidmahe
mahaashaktyai cha dheemahi
tanno devee prachodayaat


ॐ देव्यैब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॥

𑀑𑀁 𑀤𑁂𑀯𑁆𑀬𑁃𑀩𑁆𑀭𑀳𑁆𑀫𑀸𑀡𑁆𑀬𑁃 𑀯𑀺𑀤𑁆𑀫𑀳𑁂 𑀫𑀳𑀸𑀰𑀓𑁆𑀢𑁆𑀬𑁃 𑀘 𑀥𑀻𑀫𑀳𑀺 𑀢𑀦𑁆𑀦𑁄 𑀤𑁂𑀯𑀻 𑀧𑁆𑀭𑀘𑁄𑀤𑀬𑀸𑀢𑁆 𑁈ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Isa Upanishad

ईशोपनिषत्


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥

॥ अथ ईशोपनिषत् ॥

ॐ ईशा वास्यमिदꣳ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ १॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳ समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
ताꣳस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण-
मस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू-
र्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाꣳ रताः ॥ ९॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयꣳ सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याꣳ रताः ॥ १२॥

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयꣳ सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥ १४॥

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५॥

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य
व्यूह रश्मीन् समूह तेजः ।
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मांतꣳ शरीरम् ।
ॐ क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर ॥ १७॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम ॥ १८॥

॥ इति ईशोपनिषत् ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
Gayatri het licht in de werkelijkheid
en haar ondoorgrondelijke kracht
die ons in het leven geleidt


Gayatri die ook in de werkelijkheid
de kracht Savitur die door het licht van de zon
onze ziel zowel straling geeft als dat wij haar herkennen
zij die met hart en ziel leven die de werkelijkheid
schouwen van dag tot dag, of wanneer zij die tijd schenken.

Met hart en ziel leven geeft die ongenaamde kracht
in het leven de ruimte om het doel van
de mens, de ziel en de samenleving te vervullen.

Wij kunnen zelf niet zeggen dit is het doel
of zo is mijn leven, maar door de werkelijkheid
verwerven wij het levensdoel.

De gevoelens in het hart gaan over ons leven
en geven aan hoe wij in relatie tot de omgeving
staan.

Als wij in het hart leven, de werkelijkheid
belangrijk vinden, dan zijn wij in die kracht
en haar leiding opgenomen.

Als men zegt rijk of machtig worden is het doel,
men kan niet eten van achting in de samenleving

Als men zegt plezier en lekker eten is het doel,
Immers naast het tijdelijke is er de eeuwigheid
en een tijdelijk doel schaadt de lange termijn.
Waar het eeuwige zowel het lichaam als de ziel
het belang geeft en men van zulke dingen
buiten het tijdelijke geen voordeel hebt.

Bij de zoektocht is het zoeken naar
het trancenderen van het leven
door gezond eten en leven,
door een lange termijn doel te onderzoeken.

en als men plezier ziet, dat men zegt,
het steeds proberen te vervullen
geeft geen groei van ziel en levenservaring


Gayatri die de kracht in de werkelijkheid is
en ons haar wijsheid schenkt als wij
die binding met de werkelijkheid opbouwen.

Gayatri die het goddelijke als de kracht
wanneer wij het licht van de zon, het
licht van de werkelijkheid in ons hart
laten schijnen.

Hoger dan onderwijs is onze levenskracht
vervolmaken, hoger dan het leven
is onze ziel verwerkelijken
en dat kan alleen door die ongenaamde kracht
die alle binding en alle heilige namen
mogelijk maakt.

Alle religies als bron van die ongenaamde kracht,
zij die hun leven verbinden aan de werkelijkheid
en de goddelijke maat waarin wij ons leven
vullen met alle belangrijke daden
en ons dagelijks leven een zicht is op
wat voor de mensheid belangrijk is.

Gayatri de godin van wijsheid,
schenkt haar licht aan hen die
met hart en ziel leven.

Veel mensen die haar vinden
zien dat achting ondergeschikt is
immers wij leren te leven
door ons open te stellen.

Wij verkrijgen haar genade
door juist in de werkelijkheid
open te staan voor die
ondoorgrondelijke kracht.

Iedere religie verbindt
zich aan een boodschap
waarin de straling van het goddelijke
die via iedere godennaam werkt.

Een eerste vraag die men stelt
is de genade vragen.

Zoals ook een van de gebeden
is om Ik geef mij over te zeggen
waarbij de werkelijkheid de ruimte
krijgt om de ziel te verwerkelijken.